arrow_drop_up arrow_drop_down
26 februari 2018 

Basisinkomen 4: Het Universeel Basisinkomen

Is het Universeel Basisinkomen een links of een rechts thema?

Zowel links als rechts van het politieke spectrum heb je fervente voorstanders en fanatieke tegenstanders van het Universeel Basisinkomen.

Hoe kan dit? Kan iemand zich links noemen en tegelijk tegenstander zijn van het feit dat de welvaart van een land wordt herverdeeld onder alle burgers? Of kan iemand zich rechts noemen en tegelijk akkoord gaan met het feit dat iedereen een Basisinkomen ontvangt, zonder ervoor te hoeven werken?

Het basisinkomen leidt tot vele discussies. Jammer genoeg worden deze discussies dan veel te emotioneel en principieel, en gaan ze uiteindelijk niet meer over cijfers en feiten. Meten is weten, maar er is relatief weinig objectief onderzoek naar hoe een maatschappij met een Basisinkomen er zal uitzien.

Eén van de beste economen aller tijden, Milton Friedman, was een zeer vurig voorstander van het Basisinkomen. Maar aangezien Friedman ook voorstander was van een vrije markt, en economisch adviseur van Ronald Reagan, wordt hij door links zowat verketterd. Nochtans bracht hij een thema naar voren dat op het eerste zicht zeer links geïnspireerd is.

Friedman stelde namelijk voor om een negatieve inkomstenbelasting te introduceren in het belastingstelsel. Zonder te technisch te worden, is dit een variant op het Basisinkomen, met hetzelfde achterliggende idee, nl. een gegarandeerde minimale welvaart voor alle burgers van een land.

Rechtse politici konden niet geloven dat uitgerekend Friedman dit idee opperde.

De Grondlegger van het monetarisme

Milton Friedman was tenslotte de grondlegger van het monetarisme, en het brein achter de “Reaganomics” van de jaren ’80.

Hoe kan zo iemand dan pleiten voor een minimumgarantie waar geen werk of toegevoegde waarde tegenover stond? Was Friedman in het geheim een communist geworden?

Basisinkomen Linkse politici vertrouwden het zaakje niet: een econoom die algemeen als rechts wordt beschouwd, komt plots met een idee aandraven dat zeer links aanvoelt: daar zit vast en zeker wel een addertje onder het gras.

En zo werd er in discussies eerder naar de persoon van Friedman gekeken, dan naar de wetenschappelijke waarde van zijn werk. Emotie wint van rede … een gemiste kans.

 

Persoonlijk heb ik veel bewondering voor Friedman als econoom.

Hij kon als geen ander economie uitleggen in een voor iedereen verstaanbare taal. Daar kunnen andere economen en vooral politici nog een lesje van leren. Zoek op Youtube maar eens naar “Milton Friedman basic income” en je vindt heel wat toespraken van hem over dit thema.

Andere voorstanders van het Basisinkomen vinden we zowel links als rechts

Oorspronkelijk waren de Groenen sterke voorstanders van het Basisinkomen. Maar naarmate de groene partijen groter werden, en meer macht naar zich toe trokken, des te meer gingen ze zich profileren als een alternatief voor de Socialisten, en ging het Basisinkomen in de prullenmand.

Midden jaren ’90 kwam er in België een nieuwe politieke partij, Vivant, die het Basisinkomen als centraleBasisinkomen thema in haar programma had. Vivant bleek te klein om te overleven als partij, zocht en vond een fusiepartner bij de liberalen van Guy Verhofstadt, en al snel werd het Basisinkomen overboord gegooid.

De Piratenpartij is ook weer een recent fenomeen, en in sommige landen zelfs vrij populair. De Europese Piraten zijn voorstanders van het Basisinkomen, maar dit is niet hun belangrijkste thema.

De Piraten willen niet als links of rechts worden bestempeld, en hebben zowel links als rechts sympathisanten.

Conclusie: is het Basisinkomen nu een links of een rechts thema?

Hoewel er verschillen zijn in de interpretatie en uitwerking, heb je zowel links als rechts sterke voor- en tegenstanders. Misschien is het Basisinkomen daarom ook een universeel thema dat de tegenstellingen tussen links en rechts overstijgt, en is het een goede maatregel voor iedereen.

Ik praat met heel wat mensen over het Basisinkomen, en voor mij is één ding zeker, de burgers zijn er klaar voor. Onze politici echter niet.

Lees ook het interview met Sven Lefeber

Over de schrijver
Sven Lefeber is ondernemer, filantroop, en al jarenlang een vurig pleitbezorger van het Universeel Basisinkomen. Door zijn opleiding als econoom, heeft hij een eigen kijk ontwikkeld op economie en samenleving. Als vader van 2 dochters, denkt hij na over de toekomst van de huidige en de volgende generaties. De remedies uit de 20e eeuw volstaan volgens hem niet meer om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de 21ste eeuw.
Reactie plaatsen

Mag ik een cookie plaatsen?