arrow_drop_up arrow_drop_down
26 februari 2018 

Basisinkomen 7: Enkele Case Study’s

Als we over het Universele Basisinkomen of UBI spreken, dan vervallen we vaak in emotionele discussies. Nochtans zijn er al heel wat praktijkvoorbeelden, die ons objectief cijfermateriaal geven.

Alaska, USA

De Amerikaanse staat Alaska bezit een enorme schat aan grondstoffen, en is relatief dun bevolkt. Een deel van de opbrengsten van de grondstoffenindustrie, vloeit naar het Alaska Permanent Fund. Ieder jaar krijgt iedere burger van Alaska een dividend uit dit fonds, dit al sinds 1982.

Het is dus een jaarlijks dividend, geen maandelijks basisinkomen. Maar het is wel onvoorwaardelijk, omdat het bedrag gelijk is voor iedere burger, ongeacht zijn of haar leeftijd, geslacht, status, werksituatie, enz.

Het jaarlijkse dividend is variabel, omdat het afhangt van de resultaten van het Permanent Fund. Gemiddeld schommelt het dividend zo tussen de 8.000 en 10.000 USD per jaar.

Resultaten:

 • Zowel de consumptie als de spaarquote stijgt rond de tijd van de uitbetaling van het dividend
 • De extra koopkracht is goed voor zo’n 10.000 voltijdse banen
 • De armoede bij de native Alaskans daalde significant sinds de invoering van het dividend, en is het laagste van alle native Americans over de ganse USA
 • Slechts 1% van de Alaskanen werkt minder sinds de invoering van het dividend

Namibië

In 2008, werd er door een samenwerking tussen de Kerk, sommige NGO’ s en vakbonden een programma opgezet in het stadje Otjivero-Omitara, een typisch Afrikaans stadje met veel armoede en hoge misdaadcijfers.

Het programma heet het Basic Income Grant Coalition en wordt aan iedere inwoner betaald.

Sinds de invoering van dit basisinkomen:

 • Daalde de ondervoeding bij kinderen van 46% naar 10%
 • Daalde de armoedegraad van 86% naar 68%
 • Steeg het gemiddeld inkomen, bovenop het UBI met 20%
 • Daalde de misdaad met 36.5%

Het verhaal van Harper Lee

In 1956 ontving een onbekende schrijfster een enveloppe van enkele vrienden en familieleden, met daarin een jaarsalaris. In de brief stond: “Je hebt een jaar de tijd om eender wat je wilt te schrijven”.

Ze zou dit jaar gebruiken om To Kill a Mockingbird te schrijven. Hoewel dit geen echt basisinkomen is, gebruiken veel voorstanders van het UBI haar verhaal, om aan te tonen dat creativiteit extra kan worden aangewakkerd in een omgeving van financiële stabiliteit.

Sinds dat jaar 1956:

 • Verkocht To Kill a Mockingbird meer dan 30 miljoen exemplaren wereldwijd
 • Ontving Harper Lee in 1961 de Pulitzer prijs voor het boek
 • Riep het Library Journal haar boek uit tot beste boek van de eeuw in 1999
 • Ontving Harper Lee de Presidential Medal of Freedom vanwege haar bijdrage aan de Amerikaanse literatuur

 

Als je deze resultaten bekijkt, wat denk je dat er zou gebeuren als een land het Universeel Basisinkomen op nationale schaal zou invoeren?

Zou dit dan geen betere plek worden? Ik persoonlijk denk van wel.

Lees ook het interview met Sven

 

Over de schrijver
Sven Lefeber is ondernemer, filantroop, en al jarenlang een vurig pleitbezorger van het Universeel Basisinkomen. Door zijn opleiding als econoom, heeft hij een eigen kijk ontwikkeld op economie en samenleving. Als vader van 2 dochters, denkt hij na over de toekomst van de huidige en de volgende generaties. De remedies uit de 20e eeuw volstaan volgens hem niet meer om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de 21ste eeuw.
Reactie plaatsen

Mag ik een cookie plaatsen?