arrow_drop_up arrow_drop_down
1 augustus 2017 

Dit viel ons op... Ruzie deurwaarders en incassobureaus

Ruzie bij deurwaarders over onafhankelijkheid escaleert

Deurwaardersbelangen.nu (vertegenwoordiger van ongeveer 30% van de deurwaarderskantoren) trekt aan de bel bij minister Blok inzake een al jarenlang slepend conflict. De organisatie verwijt de Koninklijke Beroepsgroep van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dat die weigert op te treden tegen deurwaarders met te nauwe banden met incassobureaus.

Wat speelt er?

Diverse deurwaarderskantoren zijn eigendom van incassobureaus. Het incassobureau laat dan de vorderingen incasseren door het deurwaarderskantoor waarin hij een financieel belang heeft. Hierdoor ontstaat een verstrengeling van belangen, de deurwaarder is in zo’n constructie niet onafhankelijk.

Op deze manier zijn de belangen van de mensen met schulden onvoldoende beschermd. De deurwaarder vertegenwoordigt teveel de belangen van de schuldeiser.

Verschillende belangen

Een deurwaarder heeft de bevoegdheid om beslag te leggen op auto’s, woningen, salarissen, toeslagen en bankrekeningen. Hij moet daarbij onafhankelijk opereren en evenwicht zoeken tussen de belangen van de schuldeiser en de schuldenaar.

Een incassobureau daarentegen heeft die bevoegdheden niet. Zij mogen enkel betalingsregelingen treffen en aanmaningen sturen.

In de praktijk

In de praktijk zien we dat incassobureaus het op een akkoordje gooien met de deurwaarder, zonder dat de schuldenaar of schuldhulpverlener daarvan op de hoogte is.

Daardoor wordt er bijvoorbeeld eerder beslag gelegd dan een betalingsregeling getroffen.

De verwevenheid ontstaat omdat de KBvG zijn eigen regels niet handhaaft. Volgens deze regels mag een deurwaarderskantoor waarvan het incassobureau aandeelhouder is, geen opdrachten aannemen van dit incassobureau.

Rechtshulpverlener DAS

In jaarverslagen van DAS staat hoe DAS incasso opdrachten geeft aan deurwaarderskantoren waarin DAS een financieel belang heeft. Het gaat om LAVG en Van Arkel. Relatief grote kantoren die opdrachten aannemen van DAS. Dit is in strijd met de regels. De KBvG treedt hiertegen niet op en zegt erover in gesprek te zijn met DAS.

Minister Blok van Justitie benadrukte onlangs nog dat de KBvG er op moet toezien dat de eigen onafhankelijkheidsregels worden nageleefd.

De KBvG kan bij overtreding van de regels bij de tuchtrechter een klacht indienen tegen de deurwaarder. De tuchtrechter kan de deurwaarder schorsen of berispen.

Bron: NOS, Bart Kamphuis, versslaggever economie

Heb jij ook voorbeelden van dit soort toestanden?

Neem dan eens contact met ons op.

Over de schrijver
Ik ben Marie-Jose Maltha, al jong begreep ik dat je geld nodig hebt in je leven om je dagelijks bezig te kunnen houden met die dingen die je blij maken en voldoening geven. En kom je in een situatie van rouw of erg moeilijke situaties, dan is het heel belangrijk verschillende inkomensbronnen te hebben om een tijdje pas op de plaats te kunnen maken. Voor mij de ultieme reden om enerzijds werkzaam te zijn als intuïtieve rouw coach en als creatieve rouw coach en dat ik anderzijds zoveel mogelijk mensen help om meerdere inkomensbronnen op te bouwen. Het gaat immers om de 3 W's: Welzijn, Welbevinden en Welvaart. Het één kan niet zonder het ander.
Reactie plaatsen

Mag ik een cookie plaatsen?